Cookiepolitik

Om denne cookiepolitik. Denne Cookiepolitik forklarer, hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem. Du bør læse denne politik for at forstå, hvad cookies er, hvordan vi bruger dem, hvilke typer cookies vi bruger, dvs. de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies, og hvordan den information bruges, samt hvordan du styrer cookiepræferencerne. For yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger, opbevarer og sikrer dine personlige data, se vores privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke fra cookieerklæringen på vores hjemmeside. Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik. Dit samtykke gælder for følgende domæne: brille-klubben.dk

Hvad er cookies? Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme små informationstykker. Cookies gemmes på din enhed, når hjemmesiden indlæses i din browser. Disse cookies hjælper os med at få hjemmesiden til at fungere korrekt, gøre hjemmesiden mere sikker, give en bedre brugeroplevelse samt forstå, hvordan hjemmesiden præsterer og analysere, hvad der fungerer, og hvor der er behov for forbedringer.

Hvordan bruger vi cookies? Som de fleste online tjenester bruger vores hjemmeside både førsteparts- og tredjepartscookies til en række formål. Førstepartscookies er primært nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt, og de indsamler ikke nogen af dine personligt identificerbare data.

De tredjepartscookies, der anvendes på vores hjemmesider, bruges hovedsageligt til at forstå, hvordan hjemmesiden præsterer, hvordan du interagerer med vores hjemmeside, holde vores tjenester sikre, levere annoncer, der er relevante for dig, og generelt give dig en bedre og forbedret brugeroplevelse samt hjælpe med at fremskynde dine fremtidige interaktioner med vores hjemmeside.

Hvilke typer cookies bruger vi? De cookies, der anvendes på vores hjemmeside, er opdelt i følgende kategorier. [cookie_kategori] Listen nedenfor angiver de cookies, der anvendes på vores hjemmeside. [cookie_audit_kategori kolonner=”cookie, beskrivelse”]

Hvordan kan jeg styre cookiepræferencerne? Du kan administrere dine cookiepræferencer ved at klikke på “Indstillinger”-knappen og aktivere eller deaktivere cookiekategorierne i pop-up-vinduet i overensstemmelse med dine præferencer.

Hvis du beslutter dig for at ændre dine præferencer senere i din browsersession, kan du klikke på fanen “Administrer samtykke” på din skærm. Dette vil vise samtykke-meddelelsen igen, så du kan ændre dine præferencer eller tilbagekalde dit samtykke helt.

Derudover tilbyder forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, der bruges af hjemmesider. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere/slette cookies. For at finde ud af mere om, hvordan du administrerer og sletter cookies, besøg wikipedia.org

cookie policy.

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: brille-klubben.dk
[user_consent_state]

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

The cookies used on our website are grouped into the following categories.
[cookie_category]
The below list details the cookies used in our website.
[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

How can I control the cookie preferences ?

You can manage your cookies preferences by clicking on the “Settings” button and enabling or disabling the cookie categories on the popup according to your preferences.Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Manage consent” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

[webtoffee_powered_by]