Enkeltstyrke solbriller med polariserende glas

kr. 800,00

Kategori:

De polariserende glas frasorterer uønsket genskin – nedenfor med glidende overgang (princippet for enkeltstyrke er naturligvis identisk)

Solbriller med glidende overgang